Przejdź do treści

Efektywność wykorzystania wody a nawadnianie kropelkowe

Zasób wody jest niezbędny do produkcji roślinnej, od jej dostępności zależy tworzenie nowej biomasy roślinnej. W uprawach takich jak pomidor i sałata zawartość wody w roślinie przekracza 90%. Oczywiste jest więc, że woda jest kluczem do produkcji większej ilości żywności, ale jasne jest również, że obecnie jest coraz bardziej deficytowym zasobem. Aby zobrazować zużycie wody w rolnictwie można zastosować system nawadniania kropelkowego.

Nowoczesny system nawadniania kropelkowego

kropelkowe systemy nawadnianiaTechnologie te pomagają zwiększyć efektywność wykorzystania wody w rolnictwie, sprawiając, że rośliny produkują więcej na każdą jednostkę zużytej wody. Wzrost powierzchni upraw pod nawadnianiem technicznym jest właśnie jednym z powodów, które umożliwiły zmniejszenie zużycia wody. Chociaż gleba przypomina zbiornik, z którego odżywiane są rośliny, woda w niej zawarta nie jest ani równomiernie rozłożona, ani swobodnie dostępna. Rozwiązaniem tego problemu są właśnie kropelkowe systemy nawadniania, które mają na celu udostępnienie roślinom wody niezbędnej do ich rozwoju i produkcji. Wszystko po to, aby w żadnym momencie nie cierpiały na deficyt wody, który mógłby oznaczać straty pod względem wydajności i jakości. W szczególności dzięki systemowi nawadniania kropelkowego uzyskuje się najbardziej równomierne rozprowadzanie wody, następnie zraszanie i na końcu grawitację.

Nawadnianie kropelkowe jest obecnie jednym z najbardziej wydajnych systemów, ponieważ dopływ wody jest stały i równomierny, kropla po kropli, co pozwala na utrzymanie wody w strefie korzeniowej. Nawadnianie kroplowe bardzo różni się od innych systemów nawadniania, dlatego należy nim właściwie zarządzać, aby zmaksymalizować korzyści i uniknąć problemów. Mając wiedzę na ten temat można osiągnąć oczekiwane plony i zaoszczędzić wodę.