Przejdź do treści

Jak uzyskać zwrot vatu z unii europejskiej?

Jestem właścicielką dużej firmy, która od dłuższego czasu działa na arenie międzynarodowej. Kilka razy do roku jeżdżę więc do zagranicznych oddziałów mojego przedsiębiorstwa. Ponoszę w związku z tym duże koszty z zakwaterowaniem czy przejazdem do tych krajów. Na szczęście część zapłaconych pieniędzy mogę odzyskać. Mam bowiem gwarancję, że uzyskam zwrot podatku vat, który zapłaciłam.

Wniosek o udzielenie zwrotu vatu z ue

zwrot podatku vat z ueZbliżał się akurat termin złożenia wniosku o zwrot podatku vat z ue, więc musiałam dopełnić formalności, aby urząd skarbowy zwrócił mi należne pieniądze. Taki wniosek o zwrot podatku vat z ue należy bowiem złożyć do dnia 30 września roku następnego od dnia wystawienia pierwszej faktury na dane firmy. Dotrzymanie tego terminu jest bardzo ważne, ponieważ wniosku złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane. Jednakże, dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest fakt, że wniosek o zwrot podatku vat z ue można złożyć elektronicznie praktycznie nie wychodząc z domu lub biura. W tym celu należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę firmy, za pomocą platformy ePUAP, ówcześnie podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do wniosku o zwrot podatku vat z ue należy dołączyć wszystkie skany faktur, które zostały opłacone we wskazanym przez nas terminie, którego dotyczy złożony wniosek.

Zgodnie z terminami zawartymi w ordynacji podatkowej zwrot zapłaconego zagranicą w krajach Unii Europejskiej zwrot podatku vat powinien nastąpić w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Ja jednak z doświadczenia wiem, że decyzję administracyjną o udzieleniu zwrotu vat firmie i przelaniu pieniędzy na wskazany rachunek bankowy otrzymuje się zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni, ponieważ urząd skarbowy działa bardzo szybko.