Przejdź do treści

Jaką dokładność powinien zapewnić przyrząd pomiarowy?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną powinien zapewnić jak najlepszą jakość swoich produktów. W niektórych uzasadnionych przypadkach niezbędny jest nawet nadzór specjalnych jednostek nad produkcją ponieważ wyroby, które tam powstają mają kluczowe znaczenie w perspektywie zapewnienia bezpieczeństwa. Można tutaj wymienić chociażby urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej.

Proces wzorcowania armatury pomiarowej

szybkie wzorcowanie przyrządów pomiarowychIch zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia oraz wysterowanie elementów wykonawczych. Niemniej żeby zapewnić jak największą niezawodność i trwałość funkcjonowania tych sprzętów koniecznie muszą one spełnić obowiązujące normy oraz przepisy prawne. Do tego potrzebne jest szybkie wzorcowanie przyrządów pomiarowych, które umożliwiają na etapie projektowania czy już późniejszej produkcji weryfikację stałości właściwości użytkowych. Przyrządy pomiarowe spełniają w zakładzie produkcyjnym bardzo ważną rolę ponieważ pozwalają zweryfikować wszelkie założenia, a także skontrolować jakość poszczególnych etapów wytwórczych. Służą one również często do weryfikacji poszczególnych elementów, które są używane do stworzenia końcowego wyrobu. Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o wzorcowanie to powinno ono być przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, którego pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje, a także uprawnienia. Jest to niezwykle istotne.

Przeprowadzenie takiego procesu musi być potwierdzone wystawieniem stosownego dokumentu, którym przeważnie jest certyfikat czy sprawozdanie z badań. W zależności od rodzaju urządzeń proces ten powinien być realizowany raz do roku lub raz na kilka lat. Jak widać obecnie wraz z rozwojem gospodarczym rośnie liczba firm na rynku, które potrzebują profesjonalnych usług. Tylko w ten sposób mogą one funkcjonować oraz produkować wyroby wysokiej jakości.