Przejdź do treści

Kompensacja drgań w maszynach przemysłowych

Zespoły maszyn na halach produkcyjnych zajmują się wytwarzaniem wyrobów według ściśle ustalonego schematu technologicznego. Z reguły na całą technologię składa się kilka etapów, gdzie każdy z nich wykonuje inna maszyna. Po zakończeniu swojego etapu przekazuje produkt do następnej maszyny za pomocą kanałów technologicznych.

Kompensowanie drgań za pomocą kompensatorów

kompensatory drgańMaszyny, jak zresztą każde urządzenie mechaniczne wytwarza drgania. W maszynie drga silnik, elementy mechaniczne, przepływające powietrze, pompy i wiele innych elementów. Zbyt duże drgania są destrukcyjne dla maszyny, dlatego powinno się je ograniczyć w możliwie jak największym zakresie. Służą do tego na przykład kompensatory drgań, czyli elementy łączące ze sobą kanały technologiczne, na których drgania ustają. Dzieje się to ponieważ kompensatory zbudowane są w taki sposób, że tłumią drgania i nie przenoszą ich na następne maszyny. Jeśli by tak się stało to mogłoby dojść do rezonansu drgań, czyli wzmocnienia drgań z jednej maszyny, drganiami z następnej, nad czym w konsekwencji trudno byłoby zapanować. Taka sytuacja jest skrajnie niebezpieczna i prowadzi do tragedii, dlatego kompensatory są niezbędnymi elementami każdego zespołu maszyn służących do produkcji, które są ze sobą połączone. Konstrukcja wykonania każdego kompensatora jest inna ponieważ inne jest połączenie maszyn poszczególnymi kanałami, jednak zasada działania jest mniej więcej taka sama.

Wiele firm zajmuje się produkcją kompensatorów. W takich firmach pracują specjaliści w dziedzinie kompensacji drgań, którzy po dokonaniu odpowiednich pomiarów potrafią wybrać i stworzyć odpowiednio dopasowany kompensator. Muszą przy tym uwzględnić wiele elementów takich jak temperatura w jakiej pracuje kompensator, czy też jego wytrzymałość.