Oznakowanie materiałów niebezpiecznych w transporcie

Oznakowanie i etykietowanie to ważne kroki podczas przygotowywania paczki z niebezpiecznymi towarami do transportu. Etykiety często informują o zagrożeniach związanych z przesyłką, a oznakowanie zapewnia, że przesyłka jest obsługiwana w sposób zapobiegający rozlaniu, wypadkom i narażeniu.

Oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie

oznaczenia substancji niebezpiecznych w transporcieW związku z tym muszą one być odpowiednio stosowane, odzwierciedlać prawidłowe informacje i być zgodne z przepisami. Oznakowanie oznacza nazwę opisową, numer identyfikacyjny, instrukcje, ostrzeżenia, wagę oraz specyfikację, wymagane na zewnętrznych opakowaniach materiałów lub towarów niebezpiecznych. Oznaczenia muszą być trwałe i wydrukowane na lub przymocowane do powierzchni opakowania. Istotne jest też umieszczenie na tle o wyraźnie kontrastującym kolorze, nie przesłonięte etykietami lub dodatkami. Ponadto, oznaczenia substancji niebezpiecznych w transporcie muszą być umieszczone z dala od wszelkich innych oznaczeń (takich jak reklamy), które mogłyby znacznie zmniejszyć ich skuteczność. Dla płynnych materiałów lub towarów niebezpiecznych przeznaczone są oznaczenia specjalistyczne. Istnieją również szczególne wymagania dotyczące oznakowania dla materiałów radioaktywnych, trujących towarów niebezpiecznych i towarów niebezpiecznych w ograniczonych ilościach. Etykiety określają konkretne podstawowe i dodatkowe zagrożenia stwarzane przez transportowane materiały.

Te metody komunikacji opierają się na określonych kolorach, kodach i piktogramach, aby jasno i natychmiastowo zidentyfikować rodzaj materiałów w opakowaniu. Etykiety muszą być wydrukowane lub przymocowane do powierzchni (innej niż dno) opakowania lub urządzenia zabezpieczającego materiał niebezpieczny i muszą być umieszczone na tej samej powierzchni opakowania i w pobliżu oznaczenia właściwej nazwy przewozowej.