Poziom szkodliwości odpadów wiertniczych

Moja firma o charakterze produkcyjno-usługowym należy do  branży technicznej. Wykonujemy odwierty oraz cięcia elementów metalowych dzięki zaprogramowanym maszynom. Pozyskujemy również samodzielnie złoża materiałów, których potrzebujemy. Gdy otwierałem firmę, nie bardzo wiedziałem, czy wyrzucanie odpadów wiertniczych powinno być robione w jakiś konkretny sposób, ze względy na ich szkodliwość.

Jak zatem utylizować szkodliwe odpady?

szkodliwe odpady wiertniczePostanowiłem, że podzielę się swoim doświadczeniem z osobami zainteresowanymi i opiszę to, jak skorzystałem z usług fachowców w tym zakresie. Przedstawiciel firmy uświadomił mi, jak ważne jest, aby szkodliwe odpady wiertnicze zostały odpowiednio usunięte i od razu mnie przekonał. Płyny płynące z działań technologicznych oraz wody związane z wierceniem, zawierające ropę i naftę, bardzo niekorzystnie wpływają na środowisko, ze względu na swoje właściwości chemiczne. Ponadto odpady wiertnicze zawierać mogą stosunkowo trudne do rozpoznania składniku rozkładu chemicznego. Szczególnie niekorzystne dla środowiska są niektóre oleje i metale ciężki, które nieodpowiednio rozgospodarowano. Informacje, których udzielił mi przedstawiciel, lekko mnie zszokowały, a ponieważ byłym wtedy początkujący, postanowiłem szybko udoskonalić to, co robimy. Podpisaliśmy umowę i fachowiec wytłumaczył mi, na czym będzie polegało usunięcie szkodliwych odpadów oraz jak i gdzie zostaną przewiezione. To była dla mnie duża lekcja, ponieważ uświadomiłem sobie, jak bardzo szkodziłem środowisku przez niewiedzę.

Obecnie odpady wiertnicze, są przez nas odpowiednio usuwanie, a ja nie muszę już wytykać sobie, że niszczę środowisko naturalne. W  dodatku jestem spokojny, że unieszkodliwianie odpadów odbywa się w sposób legalny pod względem prawnym oraz bezpieczny.