Przejdź do treści

Przywracanie świetności starym cmentarzom

Zabytkowe cmentarze posiadają niepowtarzalny klimat, rodem z epoki romantyzmu i są nie tylko miejscem zadumy i inspiracji dla artystów, ale też swego rodzaju namacalnym świadectwem minionych lat, pomnikiem upamiętniającym naszych przodków, którzy kreowali świat, w którym teraz żyjemy.

Jednak stare groby niszczeją na naszych oczach

efektywna renowacja zaniedbanych pomników w SzczecinieWarto wciąż na nowo uświadamiać społeczeństwu wartość historycznych cmentarzy. Wszyscy  o tym zapominamy, doprowadzając do tego, że stare mogiły zapadają się, kruszeją, zarośnięte chwastami. Miasta, bądź parafii, która jest opiekunem takiej nekropolii, przeważnie nie stać na przywrócenie nagrobkom dawnej świetności, ponieważ wiąże się to zazwyczaj ze sporymi kosztami. Najczęściej więc efektywna renowacja zaniedbanych pomników w Szczecinie i w innych miastach odbywa się przy wykorzystaniu środków organizowanych przez liczne akcje charytatywne lub z ramienia prywatnych darczyńców. W okresie Wszystkich Świętych możemy zauważyć wzmożoną aktywność wolontariuszy, kwestujących na rzecz odnowy cmentarzy. Często do akcji włączają się znane twarze, ale takie jednorazowe działania to nadal za mało. Może jednym z pomysłów byłoby zachęcenie firm kamieniarskich, które specjalizują się w renowacji, aby na swój koszt zajęły się chociaż raz w roku jedną mogiłą? Mogłaby być to dla nich świetna reklama. Warto szukać możliwości i zacząć mówić głośno o sytuacji na polskich cmentarzach.

Chodzi przecież o coś więcej, niż tylko o kawałek kamiennej płyty. My też będziemy chcieli, by o nas pamiętano. Nauczmy tego nasze dzieci, dbając o pamięć osób pochowanych przed laty w grobach, które teraz niszczeją. Posprzątajmy z nimi przy okazji jakiś zapomniany pomnik, zapalmy znicz- każdy, najdrobniejszy nawet gest ma znaczenie.