Przejdź do treści

Światła awaryjne do obiektów przemysłowych

Ze względu na obowiązujące przepisy BHP, oraz zwykłą ostrożność, na obiektach przemysłowych o każdej powierzchni instalowano ogromną ilość systemów bezpieczeństwa, chroniących pracowników w razie jakiegokolwiek zdarzenia. Niezależnie od tego czy były to systemy przeciwpożarowe czy alarmowe, musiały być one tak samo dobrej jakości.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

oświetlenie awaryjne LEDNajbardziej podstawowym elementem systemu bezpieczeństwa w obiektach było samo oświetlenie. W razie awarii, nagłej utraty zasilania lub jakiegokolwiek zagrożenia, służyło ono nie tylko informacja o konieczności ewakuacji, ale również jako ułatwienie znalezienia drogi do najbliższego wyjścia. Najczęściej były to zwykłe lampy, z żarówkami w odmiennym kolorze, choć na wielu obiektach stosowano oprawy do lamp przemysłowych, posiadające nie tylko żarówki ostrzegawcze, zazwyczaj używane w czerwonym lub pomarańczowym kolorze światła, oznaczającym alarm w budynku i wskazującym na konieczność opuszczenia stanowisk pracy, włączane w momencie powstania zagrożenia, ale również własne baterie, umożliwiające kilkugodzinną pracę w razie całkowitego lub częściowego braku zewnętrznego zasilania. W zależności od obiektu, oświetlenie alarmowe mogło zawierać w sobie również komunikat, określający poziom zagrożenia. W znalezieniu drogi ewakuacyjnej pomagały  również lampy sygnalizacyjne, umieszczone w korytarzach oraz nad drzwiami, wyznaczonymi do opuszczenia budynku w razie zagrożenia.

Wskazywały one kierunek w którym miała zostać przeprowadzana ewakuacja, i uruchamiane były automatycznie w chwili wykrycia zagrożenia i ogłoszenia ewakuacji obiektu. Oświetlenie awaryjne LED często łączone było z sygnalizacją dźwiękową, powiadamiającą pracowników o konieczności opuszczenia obiektu bardzo wysokim dźwiękiem alarmu.