Przejdź do treści

Wykorzystanie transporterów taśmociągowych na żwirowniach

Żwirownie to specyficzne zakłady produkcyjne wydobywające i selekcjonujące żwir i piasek z kopalni odkrywkowych. Specyfika pracy na żwirowni sprawia, że występuje na niej konieczność ciągłego transportu materiałów z miejsca wydobycia na miejsce obróbki. Z reguły wykorzystuje się do tego transport ciężarowy, jednak przy dużej i ciągłej produkcji bardziej opłacalna jest inna forma transportu.

Transportery taśmociągowe na żwirowniach piaskowych

transporterJeśli na żwirowni występuje duże złoże w jednym miejscu, które będzie eksploatowane w dłuższym okresie czasu to opłacalne staje się stworzenie stałej linii transportowej opartej na transporterach taśmociągowych. Są to jednostki oparte na konstrukcji bębna napędowego, rolek i gumowej taśmy transportowej służące do przenoszenia materiału na taśmie transportera. Taki transporter jest tańszym rozwiązaniem niż transport samochodowy i generuje mniejsze koszty. Przede wszystkim dlatego, że przy obsłudze przemieszczania urobku za pomocą transporterów wymagane jest mniejsze zatrudnienie niż przy utrzymaniu floty pojazdów wraz z logistyką, kierowcami i warsztatem mechanicznym. Cały zbiór taśmociągów może być obsługiwany przez dwóch, góra trzech operatorów znajdujących się w centrali sterowniczej, która dodatkowo zajmowałaby się monitorowaniem stanu taśmociągów i naprawą ewentualnych awarii nitek produkcyjnych. Cały urobek dzięki taśmociągom może być transportowany bezpośrednio do urządzeń przetwórczych którymi na żwirowniach są przesiewacze, płuczki wodne i kruszarki. Dzięki zastosowaniu transporterów można łatwo zmontować automatyczną dostosowaną do założeń linie produkcyjną.

Rola transporterów w przemyśle żwirowym jest bardzo duża. Praktycznie od chwili powstania tej gałęzi przemysłu pojawiła się chęć ułatwienia sobie pracy i stworzenia efektywnego systemu transportowego. Nowoczesne taśmociągi są urządzeniami mało awaryjnymi, o przemyślanej konstrukcji zużywającej mało prądu niż ich poprzednicy z poprzedniego ustroju politycznego.